Pilot action portrait: Ptuj region

interviewee: Mirjana Nenad

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE BISTRA PTUJ (SI)


What is your specific regional challenge that let you take part in SubNodes?
Specific regional challenge is to encourage people to use public transport for daily travels. We also put our focus on intermodal use of transport. Taking part in SubNodes project will provide our citizens with opportunity to use bikes and train for everyday travel - bike on train.Izziv, ki ga imamo v regiji, je izboljšati uporabo javnega transporta za vsakodnevna potovanja. Prav tako želimo izboljšati večvrstno rabo javnega transporta. V okviru projekta SubNodes želimo prebivalcem naše regije ponuditi možnost vsakodnevnega potovanja z vlakom in kolesom - bike on train.
How do you plan to respond to this challenge within SubNodes?
With pilot action we will try to canvass more passengers on trains by introducing new service in railway transport - bike on train service.
Privabljanje novih potnikov v železniškem prometu bomo izvedli z uvedbo nove storitve za potnike - potovanje z vlakom in kolesom. S pilotno akcijo bomo na relaciji Ptuj - Maribor omogočili potnikom, da svoje kolo vzamejo s seboj na vlak.
Which impact do you expect by SubNodes?
By project SubNodes we expect larger public awareness of public transport use. We expect higher numbers of everyday passengers on buses and trains. We will encourage last expectation by offering new service - bike-on-train service.
Projekt SubNodes bo v regiji omogočil večjo ozaveščenost ljudi o prednostih javnega prometa. Prav tako pričakujemo, da bo zaradi boljše osveščenosti tudi večja uporaba javnega transporta. S pilotnim projektom kolo-na-vlak želimo povečati število uporabnikov in izboljšati zadovoljstvo prebivalcev regije.