Target region: Vzhodna Slovenija

[EN] Welcome! Here you can find all documents related to the ENTRAIN project in the target region Vzhodna Slovenija (Slovenia)

[SL] Dobrodošli! Tu lahko najdete vse dokumente, povezane s projektom ENTRAIN, v ciljni regiji Vzhodna Slovenija


Initial survey in the target area FVG

Initial survey in the target area:
Začetna raziskava na ciljnem območju:
PDF document in Slovenian
Assessment of RES heat potential FVG

Assessment of RES heat potential:
Ocena potenciala obnovljivih virov:
PDF document in Slovenian
Click me!

Planning guidelines:
Smernice za načrtovanje vodenja kakovosti:
PDF document in Slovenian

Heat demand annex:
Priloga – Poraba toplote:
PDF document in Slovenian

QM guidelines:
PDF document in Slovenian

Extension of the QM system:
PDF document in Slovenian
Regional action plan FVG

Regional action plan:
Regionalni akcijski načrt:
PDF document in Slovenian
Click me!

Slovenian case studies factsheet:
PDF document in Slovenian

Click me!

Pilot heat planning at local level:
PDF document in Slovenian
Click me!

New local financing and support tools:
PDF document in Slovenian