3Lynx - novice

Evrazijski ris je ogrožena vrsta v Evropi, ki je zavarovana tako na ravni držav kot tudi habitatne direktive. Glavne grožnje ohranitvi risa so ilegalni lov in razdrobljenost habitata, ki ovira migracije živali. Poleg tega pa neusklajeni monitoringi in razlike v upravljanju s populacijami onemogočata koordiniran pristop k reševanju trenutne situacije. Naš izziv je pripraviti skupno strategijo monitoringa, ohranjanja in upravljanja na meddržavnem nivoju. 

Več informacij tukaj

Click me!

Bojan, mednarodni ris

9.4.2020

Risa Bojana smo v začetku decembra 2019 ujeli v Sloveniji in opremili s telemetrično ovratnico. Od takrat dalje redno dobivamo podatke, kje se ris nahaja.


Click me!

Nov ris s telemetrično ovratnico v Sloveniji

2.12.2019

Ekipa projekta 3Lynx, lokalni lovec in veterinarja so se zbrali v Kočevski Reki in odšli do pasti. Tam je veterinar risa najprej uspaval, nato pa so ga stehtali in izmerili ter nadeli telemetrično ovratnico.

lynx in the snow

Prvi monitoring risa s foto pastmi v Sloveniji

8. 3. 2019

Lansko leto je bil izveden prvi monitoring risov s foto pastmi v Sloveniji. Poročilo za obdobje 2017/2018 je bilo pripravljeno.