Jazyk

ZEMĚ TRITIA

Zajímá Vás, co se může stát, když se nebudeme starat o životní prostředí, ve kterém žijeme? Vydejte se společně s námi na virtuální výlet do Krajiny Tritia.

Krajina Tritia


JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PRO FUNKČNÍ MĚSTSKÉ OBLASTI V REGIONU TRITIA / AIR TRITIA

Období realizace projektu 06/2017 – 11/2020

Znečištění ovzduší je specifické svým přeshraničním přesahem a není možné jej efektivně řídit pouze na regionální nebo národní úrovni. Výstupy projektu AIR TRITIA poskytují orgánům veřejné správy v oblasti řízení kvality ovzduší zpracovanou společnou prostorovou informační databázi, nové nástroje pro řízení a predikci znečištění ovzduší, strategie řízení kvality ovzduší pro městské funkční oblasti měst Žilina, Ostrava, Opava, Opole a Rybnik, a společnou strategii řízení kvality ovzduší pro celý region TRITIA.

Společný přístup k řízení kvality ovzduší úrovni funkčních městských oblastí, regionů a států je výsledkem podrobného matematického modelování a ověření prostřednictvím různých typů měření s využitím zpracování dat na superpočítačích. V rámci projektu byl nastaven systém sdílení informací mezi městy a regiony, byla identifikována potřebná opatření ke snižování emisí látek znečišťujících ovzduší. Zároveň byly vypracovány legislativní návrhy pro efektivnější implementaci integrovaných strategií pro řízení kvality ovzduší na jednotlivých územích úrovních. 

Project Partners

AIR TRITIA V ČÍSLECH

0

ANALÝZY A DATABÁZE

0

STRATEGIE

0

PUBLIKACE

0

NÁSTROJE

PUBLIKACE

contacts