KRAJINA TRITIA

Zaujíma Vás, čo sa môže stať, ak sa nebudeme starať o životné prostredie, v ktorom žijeme? Vyberte sa spolu s nami na virtuálny výlet do Krajiny Tritia.

Krajina Tritia

Jednotný prístup k systému riadenia znečistenia ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regióne Tritia / AIR TRITIA 

Obdobie realizácie projektu 06/2017 – 11/2020

Znečistenie ovzdušia je špecifické svojím cezhraničným presahom a nie je možné ho efektívne riadiť len na národnej alebo regionálnej úrovni. Výstupy projektu AIR TRITIA ponúkajú orgánom verejnej správy v oblasti riadenia kvality ovzdušia spracovanú jednotnú priestorovú informačnú databázu, nové nástroje pre riadenie a predpoveď znečistenia ovzdušia, stratégie riadenia kvality ovzdušia pre jednotlivé mestské funkčné oblasti miest Žilina, Ostrava, Opava, Opole a Rybnik a spoločnú stratégiu riadenia kvality ovzdušia pre celý región TRITIA.

Spoločný prístup k riadeniu kvality ovzdušia na úrovni funkčných mestských oblastí, regiónov a štátov je výsledkom podrobného matematického modelovania a overenia rôznych typov meraní s použitím spracovania dát na superpočítačoch. V rámci projektu bol nastavený systém zdieľania informácií medzi mestami a regiónmi, boli identifikované potrebné opatrenia k znižovaniu emisií látok znečisťujúcich ovzdušie. Zároveň boli vypracované legislatívne návrhy pre efektívnejšiu implementáciu integrovaných stratégií pre riadenie kvality ovzdušia na jednotlivých územných úrovniach. 

Project Partners

Projekt AIRTRITIA má 15 partnerov z 3 krajín strednej Európy.

AIR TRITIA V ČÍSLACH

0

ANALÝZY A DATABÁZY

0

STRATÉGIE

0

PUBLIKÁCIE

0

NÁSTROJE

PUBLIKÁCIE

contacts